Vyhledávání

Nabídka vědeckých stáží pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech, studenty vysokých škol k volbě vědecké profesní dráhy a obě tyto skupiny vzdělávat a aktivně zapojit do činnosti ústavů Akademie věd ČR.
 
160607-0002.jpg
 160607-0005.jpg160607-0004.jpg160607-0003.jpg
 
 
 
 
 
 
 


V dvanáctém ročníku projektu Otevřená věda Akademie věd ČR budou do nabídky stáží opět zařazeny nejen přírodní a technické, ale také humanitní a společenské vědy. V roce 2017 nabídneme celkem 100 studentských vědeckých stáží. Stáže budou probíhat od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (vyjma letních prázdnin) na ústavech Akademie věd ČR po celé České republice, lektorské zázemí bude zajištěno vědecko-výzkumnými pracovníky jednotlivých ústavů.

Chcete se zapojit do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR jako LEKTOR studentských vědeckých stáží? Více informací naleznete v sekci Informace pro lektory.

Chcete se zapojit do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR jako STÁŽISTA? Více informací naleznete v sekci Informace pro studenty.

Kontaktní osoba: Marta Dlouhá, dlouha@ssc.cas.cz