Vyhledávání

Kurzy pro pedagogy

Kurzy pro pedagogy - vzděláváme pedagogy přírodních věd. Pořádáme vzdělávací kurzy biologie, chemie a fyziky pro pedagogy středních i základních škol. Kurzy zahrnují odborné přednášky, diskuze a setkání s osobnostmi české vědy. Kurzy mají za cíl umožnit pedagogům nahlédnout do laboratoří vědeckých pracovišť, absolvovat odborná laboratorní praktika, vyzkoušet si zajímavé vědecké experimenty a přinášet jim zajímavé a inspirativní nápady, jak obohatit výuku na školách nejen o nové poznatky, ale i o badatelskou činnost. Kurzy pro pedagogy se konají v průběhu školního roku. O letních prázdnínách na ně volně navazuje zážitkový letní vědecký kemp pro pedagogy středních škol. Hledáte inspiraci pro výuku? Přijeďte za námi...

Kontaktní osoba
: Mgr. Monika Petržílková, petrzilkova@ssc.cas.cz

Škola českého jazyka a literatury

Srdečně zveme pedagogy na další pokračování vzdělávacího kurzu Škola českého jazyka a literatury, který se uskuteční ve dnech 16.–18. 10. 2017. Na kurz se mohou hlásit učitelé základních a středních škol s aprobací český jazyk a literatura z celé ČR. Pestrý program Školy českého jazyka a literatury 2017 jsme opět připravili ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR, v. v. i. a Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

čtěte více

Škola v přírodě pro učitele

Školu v přírodě pro učitele“ neboli Letní vědecký kemp jsme letos opět uspořádali v srpnu, v době, kdy učitelé zaslouženě čerpají svou dovolenou. Letní vědecký kemp se konal v Českém ráji, v rodinném penzionu, který se nachází v nádherném údolí Vazoveckého potoka, přímo u pseudokrasového útvaru, zvaného Bartošova pec. Do programu jsme zařadili opět velké množství praktických cvičení, experimentů a workshopů s přírodovědným zaměřením a především s důrazem na využití praktických cvičení při vlastní výuce s žáky a studenty na školách. Při zařazování workshopů do programu jsme rovněž dbali na to, aby použitý materiál a pomůcky byly finančně dostupné především pro školy.

čtěte více

NABÍDKA KURZŮ

Kurzy pro pedagogy biologie, chemie a fyziky podzim 2014

Výukové sady do laboratorních cvičení v chemii, biologii a fyzice Pedagogové SŠ Čtvrté pokračování projektu Otevřená věda připravilo pro pedagogy přírodovědných oborů vítanou změnu. Tentokrát budou vzdělávací kurzy zaměřeny ryze prakticky, probíhat budou v laboratořích vědeckých pracovišť. Cílem vzdělávacích kurzů je seznámení s moderními experimentálními přístupy, které budou využitelné v laboratorních cvičeních ve školách. Pro potřebu těchto kurzů odborní garanti z řad VŠ pedagogů, didaktiků a vědeckých pracovníků připraví kompletní výukové sady do laboratorních cvičení z chemie, biologie a fyziky, které budou učitelé na podzim 2014 pilotně ověřovat v laboratořích vědeckých pracovišť. Portfolio laboratorních cvičení (10 hodin z každého oboru) bude sestaveno s ohledem na potřeby středních škol v souladu s RVP – G. Každý pedagog, který se kurzu zúčastní, následně dvě výukové hodiny zrealizuje ve své škole a sepíše závěrečnou zprávu. Pro potřeby pilotovaných hodin učitelé obdrží zdarma sadu pomůcek. Souhrnný materiál pro každý obor bude ve formě skript sloužit pro výuku na středních školách, nabídne SŠ pedagogům přírodovědných oborů širokou škálu nových možností výuky v rámci laboratorních cvičení a sníží se časová náročnost přípravy pedagoga na výuku. V neposlední řadě se pedagogové v rámci vzdělávacích kurzů seznámí s moderními didaktickými metodami, s moderními učebními pomůckami a přístroji pro laboratorní výuku v zázemí špičkových vědeckých pracovišť.

čtěte více

Otevřená věda - Kurzy pro pedagogy biologie, chemie a fyziky

Kurzy biologie, chemie a fyziky organizujeme pro mimopražské pedagogy středních škol dvakrát ročně. Na podzim se konají teoretické a na jaře praktické kurzy. Na listopadový kurz se pedagogové sjíždějí do Zámeckého hotelu Třešť na Vysočině, kde během společného týdne získají nejnovější poznatky z oblasti přírodních věd. Navazující jarní kurz probíhá v laboratořích ústavů Akademie věd a na pracovištích vysokých škol v Praze.

čtěte více